Skt. Vilhelms alter i Lynge herred

Skt. Vilhelms alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Vilhelms alters gods undergik nogle mageskifter med kronen 20/4 1561. I Lynge herred fordeler godset sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lynge Lillerød Lerholt 1 Mageskiftet med gods i Tune og Tuse  
Grønholt Lønholt 1 ½ mark skyldjord skødet 1348 af Laurids Nielsen Todde. Mageskiftet med gods i Tune og Tuse.