Skt. Vilhelms alter i Tuse herred

Skt. Vilhelms alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Vilhelms alters gods undergik nogle mageskifter med kronen 20/4 1561. I Tuse herred fordeler godset sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tuse Jyderup Høed 2    -
Hjembæk Hjembæk 1 Mageskiftet for gods i  Lynge