Johannes Døberens præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Johannes Døberen præbendes oprindelige gods før mageskifterne 1561.

I alt 10 bol.

Johannes Døberens Præbende

                                                              

Prebenda Joannis Baptiste

Dette præbende afstod 20/4 1561 nedenstående gods i det nordlige Sjælland til kronen mod til gengæld af få en spredt mængde gods rundt omkring på øen i øvrigt. Det gods, man fik, lå i Bjæverskov og Flakkebjerg herreder. Nedenstående er altså Johannes Døberens præbendes oprindelige gods:
Herred Sogn Byer Gårde
Ølstykke Ølstykke Ølstykke 3
Snostrup Lille Rørbæk 2
Smørum Herlev Herlev* 2
Glostrup Glostrup 3
Herstedvester Herstedvester 1

Herlev hører senere under Sokkelund Herred.

Præbendet fik ved mageskiftet med kronen tillige 10 gårde og nogle øde jorder i Faxe og Bårse herreder. Disse gårde, som jo oprindelig var krongods, og som derfor ikke er oplistet her eller under de to herreder, mageskiftede præbendet 11/7 1561 med rentemester Joachim Beck. Hvad han gav i bytte er anført i noterne på præbendegodset i Flakkebjerg, Volborg, Ars, Tuse, Horns og Faxe herreder.

Endelig blev der med Anne Rosenkrantz foretaget et mageskifte med kronen for Syvendekøb i Skamstrup senere på året i 1561. Hvad præbendet fik ved denne handel, fremgår også af noterne.