Dragsholm Amt i Odsherred

                                                                                 

Dragsholm borg

Odsherred

Kongelige len og lensmænd

 

Dragsholm amt 

1661-1671 

 

Dragsholm Amt bestod efter 1661 af det gamle Dragsholm len med Odsherred. 1671 dannedes det nye Kalundborg Amt ved sammenlægning af Sæbygård Amt, Dragsholm Amt og det gamle Kalundborg Amt.

 

1661-1664

Hans Ahlefeldt var amtmand på Dragsholm 1661-64 og på Saltø 1664-70.

1664-1671

Områdets største godsejer, rentemester Henrik Müller, som har overtaget Dragsholm slot, bliver Dragsholm Amts næste amtmand. Han er blevet ejer af naboamterne Sæbygård Amts hovedgård Sæbygård og  amtmand i Kalundborg. Amtet lægges under Kalundborg 1671.