Birgitte præbende i Ods herred

Birgitte præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                      

Kannikkegodset i Odsherred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ods Grevinge  ?

Hele sognet betaler