1568            Portionen Hyllested

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Portionen Hyllested lå oprindeligt i Flakkebjerg herred, men godset var mageskiftet og fordelt over 3 herreder.

I alt 6 bol.

Fællesportioner

Portio Hyllested

Portionen var beskeden, men det var jo også kun et tilskud til præbendets indtægter i øvrigt. Godset lå i følgende herreder:

Summarum opgjort 1568
Rug 2  pund
Byg 5 pund 
Lam 1
Gæs 1
Høns 2
Penge 4½ mark og 7 skilling

Mål og vægt og penge