1456              Skt. Pauls alter

Skt. Paul apostelens Alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Paul apostelens alter ejede gods i 5 herreder (mest i Sømme) og 2 bygårde i hhv. Roskilde og Næstved.

I alt 6 bol og 2 byhuse.

Altre

Altrenes placering

                                               

Bona alteris Pauli Apostolii

Alterets vikardømme blev grundlagt ved adkomstsbrev 26/4 1456. Vi ved ikke, hvor alteret for Skt. Paul apostlen lå i kirken. I Roskilde ejede alteret en gård, som 1568 var lejet ud til Anders Møller. Der var gods i disse herreder:

Summarum 1568
Rug 4½ pund
Byg 7½  pund
Penge 6 mark og 4 skilling

Mål og vægt og penge