1456

Skt. Paul apostelens alter grundlægges. Det ejede gods i 5 herreder (mest i Sømme) og 2 bygårde i hhv. Roskilde og Næstved.

 

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle