Claragods i Jørlunde herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Jørlunde herred havde klosteret ejet 2 gårde:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Slangerup Hørup 1528 1 Gård i Hastrup mageskiftes 1528 med ridder Oluf Nielsen Rosenkrantz af Vallø mod en gård i Hørup i Slangerup.
Stenløse Stenløsemagle (Værebro) 1259 1 Mageskiftet med Ingerd af Regensteins brordatter Cecilies mand, Anders Mundskænk. Klosteret gav til gengæld ham gods i Vallensved (Brev VI.31). Hans Nielsen køber sig fri fra klosteret 1539 (Brev VI.104).