Hellig Trekongers alter i Ølstykke herred

Hellig Trekongers alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Ølstykke herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Ølstykke

Snostrup Snostrup 1

Indkøbt for rådet i Lund af møntmester Johannes Frantz (årsafgift 6 øre jord). Mageskiftet 20/4 1562 for gods i Horns.