Skt. Katrines yngre alter i Ølstykke herred

Skt. Katrines yngre alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Det yngre alters gods i Ølstykke herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Ølstykke Udlejre 1

Godset var en del af det indstiftelsesgods, Niels Esbernsen Bille gav 1436. Mageskiftet med kronen 30/4 1562 med gods i Tuse og Horns. Gården i Udlejre gav 3½ pund korn og 2 skilling grot i fæsteafgift, den i Ølstykke 2 pund og 1 skilling.

Ølstykke 1