Skt. Katrines yngre alter i Tuse herred

Skt. Katrines yngre alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Tuse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tuse Hørby Uglerup 1

 Mageskiftet med kronen 30/4 1562 for gods i Ølstykke