Skt. Katrines ældre alter i Horns herred

Skt. Katrines yngre alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Horns herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Horns Gerlev Tørslev 1

Mageskiftet med kronen 30/4 1562 for gods i Ølstykke