Duebrødregods i Ølstykke herred

Duebrødre præbende

Præbender

Herredets kirker

Kannikkegodset i Ølstykke herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Ølstykke Ølstykke 1

Mageskifte mod gods i Volborg

Snostrup Lille-Rørbæk 1