Skt. Olai alter i Ølstykke herred

Skt. Olai alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Dorotheæ alters gods i Ølstykke herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Jørlunde Skenkelsø 1

Afgivet ved mageskifte mod gods i Volborg og Horns.

* Mageskiftet var med kronen 20/4 1561. Hørte på det tidspunkt til Lynge herred.