Skt. Magnus alter i Lynge herred

Skt. Magnus alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Lynge herred ligger senere i Ølstykke herred og fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Jørlunde Sperrestrup 2

Mageskiftet for gods i Sømme og Horns