Skt. Magnus alter i Sømme herred

Skt. Magnus alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Jyllinge Jyllinge 1 Gården blev Jyllinges præstegård, som betalte afgift til alteret. Mageskiftet med kronen 20/4 1561 for gods i Lynge, Smørum og Strø.
?? Roskilde 2    -