Skt. Magnus alter i Smørum herred

Skt. Magnus alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Værløse Værløse 1

Oprindeligt en sjælegave fra 1400 givet af ridderen Henrik Jensen (Saltensee) af Ledøje. Mageskiftet for gods i Sømme og Horns