Knardrupgods i Ølstykke herred

Klosteret

Klostrets gods

Herredets sogne

                                                         

Knardrup klosters ejendomme lå især i Nordsjælland med hovedvægt på hjemmeherredet Ølstykke. Således hørte Ganløse kirke under klosteret. 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Ganløse Ganløse 0 Præste- plus bispetienden
Knardrup 1 Gods i tilknytning til selve klosteret (gammel hovedgård)
Stenløse Søsum 7 Hele landsbyen*

* Der er fundet rester af munkestens mure under en gård i byen, som hedder Stigsholm.