Stenløse præbende i Ølstykke herred

Stenløse præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                           

Kannikkegodset i Ølstykke herred lå hovedsagelig i Stenløse og derfor hed præbendet Stenløse. Indtil 20/4 1561, da der først blev mageskiftet for gods i Sømme og 25/4 1562, da godset herunder gik til kronen mod gods i Årby og Igelsø. Da 10.000 ridderes kapel var blevet annekteret til præbendet, ændrede dette navn til De 10.000 Ridderes Præbende.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Stenløse Stenløse Magle 3 Mageskiftet 1562
Snostrup Rørbæk 1 Mageskiftet 1562