Stenløse præbende i Ars herred

Stenløse præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                           

Kannikkegodset i Ars herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ars Ubby Forsinge 4  -
Frankerup 2  -
Årby Årby 2 Efter mageskifte med kronen