Ærkedegnegods i Sømme herred

Ærkedegnedømmet

Kirker i herredet

                                                            

Ærkedegnedømmets/archidiakonatets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Kirkerup Kirkerup  2 Ærkedegnen fik tidligere kirke- og præstetienden og havde dermed haft patronatsret over kirken. Dette forhold var dog ophørt ved opgørelsen 1568.
Gerdrup 1  -
Ågerup Valby 1  -
Hvedstrup Herringløse 3  -