Domkapitler

Danske kirkestifter

Roskilde domkapitlet

Lunde domkapitel

Hver stift havde en biskop som stiftets kirkelige overhoved. Som (bortset fra en) residerede i stiftsbyen, hvor der også lå en domkirke (bortset fra samme en: Biskoppen i Vendsyssel residerede på Børglum kloster, og klosterkirken var da en slags domkirke for stiftet. Imidlertid havde Børglumsbispen en stor gård og rådighed over en stor kirke i Aalborg, som dog lå i nabostiftet Viborg).

Uanset domkirkernes placering, så var der ved bispens residens et domkapitel, en samling af præster eller korherrer (kanniker), som stod for kirkebetjeningen i domkirken, men også havde opgaver i stiftet. Ledende kannik var som regel domprovsten. I Roskilde var det dog dekanen. I enkelte kirker ud over domkirken kunne der være kanniker. Antallet af kannikker i stiftet / ved domkirken kan være et mål for, hvor betydningsfuldt eller formuende (det var i middelalderen næsten det samme) et stift var:

Stift Antal kanniker Kapitlets organisation
Lund 30 Verdslige kannikker*
Roskilde 36 Verdslige kannikker*
(København) 4 Verdslige kannikker*
Odense 12 Regelbundne kannikker, der levede sammen som benediktinermunke. Det hele omorganiseredes 1475, da kannikkerne blev verdslige*. 1286 kom de fordrevne munke tilbage.
Slesvig 12 Verdslige kannikker*
Ribe - Verdslige kannikker*
Århus - Verdslige kannikker*
Viborg 15 Verdslige kannikker*
Vendsyssel (Børglum) 12 Regelbundne kannikker, der levede på Børglum Kloster som præmonstransermunke.

 * Kannikker, der levede af præbender hver for sig.

Webmaster kender ikke antallet af kannikker i Ribe og Århus (og er lidt usikker på, om antallet for Slesvig og Børglum er de endelige) og vil gerne korrekses, hvis nogen ved bedre.