Ærkedegn Niels Lunge

Andre af slægten

Ærkedegne

Degnedømmets økonomi

Slægtens stamtavle

Magister Niels Jacobsen Lunge til Højstrup og Skjoldenæs var ærkedegn i Roskilde omkring år 1400. Vi kender ikke noget til hans adkomst til Skjoldenæs. Derimod kendes nøje hans anpart i Højstrupgodset, fordi vi kender hans fars Jacob Olufsen Lunge testamente. Som yngre søn har han ikke alene kunnet leve af sit gods, men skulle også have høje kirkelige embeder for at være lige så velbjærget som sine (i øvrigt rige) brødre. Det blev Niels Lunge også. Han ender som Biskop i Strängnäs i Sverige 1402 (det var i Kalmarunionens tid). Men det viste sig at være en indviklet sag, for stillingen var ikke ledig, og paven havde kvajeyt sig (se nedenfor).

Mere om Niels Lunge fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Biskop, en Søn af ovennævnte Jacob Olufsen L., gik den gejstlige Vej og nævnes som Kannik i Roskilde 1387 og endnu 1401. I Jan. 1402 blev han ved pavelig Provision udnævnt til Biskop i Strengnæs, medens Paven forflyttede Stiftets hidtilværende Indehaver, Svenskeren Peder Johansson, til Gardar i Grønland. Allerede et halvt Aar efter blev denne Bestemmelse imidlertid omstyrtet, da Paven havde erfaret, at den var truffet ganske mod Bisp Peders Ønske, og at Gardar Stift end ikke var ledigt. Bisp Peder beholdt da sit svenske Bispedømme, og N. J. L. forblev i Danmark, hvor han dog endnu flere Aar efter stadig kalder sig Biskop af Strengnæs. Hans senere Skæbne er ukjendt."