1777              Strædet i Svogerslev

Svogerslevkort

Gårde før udskiftningen

Strædet i dag

                                                              

Strædet har sammen Svogerslev Kirkevej og Bygaden været de gamle landsbygader i Svogerslev. Det må derfor antages, at Strædet ligesom gadekæret er lige så gamle som landsbyen selv. Billedet her er fra ca. 1900.

Strædet er en samling gamle landarbejderboliger fra før 1777. Både arbejdere og boliger hørte under Ledreborg Gods. Udover at være daglejere for Ledreborg Gods har landarbejderne haft et lille landbrugsareal ude ved Skvatbrinken, der hørte til boligerne. Jorden har ligget mellem Hovedgaden og søen. Enkelte drev desuden et håndværk, og man har kendskab til en hjulmager og en murer fra Strædet. Nord for Strædet var der tidligere et vandhul indtil ca. 1970. Under 1. verdenskrig gravede man tørv på arealet.