1788       Udskiftning af Svogerslev 

Svogerslev kirke

Middelalderens ejerforhold

Ældre kort over byen

Svogerslev efter udflytningen

Matrikelkort 1805

Klik på de enkelte gårdes navne, hvis du vil se nærmere.

                                                                                         

I 1787 var det greven af Ledreborg, der ejede næsten alle gårde og huse i Svogerslev (Vestervang, Vejgården, Toftegård, Søndergården, Skovbækgård, Østrupgård, Nordgården, Lynghøjgård, Lyngagergård, Kildevangsgård, Kilde(marks)gård, Kærgården, Hedegården). Dog ejede Københavns Universitet (som havde overtaget Skt. Clara klosters gods) 3 gårde (Svanemosegård, Mikkelslyst/Olufshøj, Mentzes gård), og Københavns Magistrat (Bistrup gods) havde også en gård. Både bønderne og daglejerne var fæstere, der skulle betale for at bo på gårdene, hvor de arbejdede. Daglejerne, hvoraf mange boede i Strædet, arbejdede på godset eller hos bønderne. Helt op til 1914 var de fleste gårde stadig ejet af Ledreborg Gods, og som et levn fra dengang har godset stadig fiskeretten til Svogerslev Sø. Ved stavnsbåndets ophævelse 20/6 1788 begyndte udflytningen af gårdene (Peterssæde var dog allerede udskiftet i 1783). Gårdene blev ofte udflyttet parvis, da man stadig var meget angste og overtroiske og gerne ville bevare noget af trygheden og hjælpsomheden fra landsbyfællesskabet. Gårdnavnene her viser Svogerslev, før udskiftningen. Gårdenes navne er de senere/nuværende. De kan sagtens have heddet noget andet (opkaldt efter fæsterfamilien) i 1788. De sidste gårde blev udskiftet i 1792.

 

Indbyggertal i Svogerslev
I 1800 var der 301 indbyggere i Svogerslev og indbyggertallet steg kun til 388 i 1900. I 1964 var der 992 i hele Kornerup-Svogerslev kommune. Udviklingen er altså gået jævnt og langsomt (det store spring til sidst medtager også opland og Kornerup.