1792             Olufshøj

Svogerslevkort

Luftfoto

Gårde før udskiftningen

                                                                 

Vejgård, Olufshøj og Svanemosegård lå efter udflytningen med kun få hundrede meters afstand sydøst for Svogerslev. Olufshøj er opkaldt efter en høj, der lå ude på marken, hvor gården flyttede ud. Inden den flyttede ud, hed gården Mikkelslyst (matr. 13), og den hørte under Københavns Universitet, men kort efter bybranden i 1914 blev den selvejergård.