1792

Roskilde får sin første avis, ugebladet  Tilskueren i og uden for Roeskilde.  Bladet blev trykt i København. Student Christian Frederik Hytter stod som bladets udgiver. Han havde gået på Roskilde katedralskole.

Fabrikant Peter F. Heering fødes i Skomagergade 1.

Møller Hans Larsen-Møller opfører og indretter den første hollandske vindmølle på egnen. I modsætning til en gammeldags stubmølle, hvor hele møllehuset skal drejes op mod vinden, kan man i en hollandsk mølle nøjes med at dreje møllehatten. De hollandske møller var derfor meget større end de gamle stubmøller. Om Hans Larsen-Møllers mølle er en forgænger for Hedemøllen, ved vi ikke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sidste gårde i Svogerslev udskiftes nu.

Nordgården  udskiftes nu, men bliver liggende i byen.

Kildemarksgården bliver også liggende vest for byen. Hedegården bliver også liggende inde i selve Svogerslev.

Østrupgård og Kærgård udflyttes på bymarken mod nord.

Vejgård og Olufshøj udflyttes på bymarken mod sydøst.

Svogerslev smedje, praktisk placeret ved gadekæret p.gr.a. brandfaren, ligger her nu, men kan godt være ældre.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle