1791

Det første rigtige kort over Roskilde laves af landinspektør Ehlers. Kortet bygger på en direkte opmåling og viser kun den sydlige (bebyggede) del af byen. 

Det fremgår af Ehlers kort, at kun hovedstrøgene er bebygget. Bag de få huse var der store haver, og inden for byområdet var der ikke kun haver. Der var marker kaldet vænger. Roskilde var en grøn by med små huse og en stor kirke.

På Ehlers kort har Kattesundet ændret navn til Provstestræde. Lille og Store Maglekildestræde nævnes. Sidstnævnte er Blågårddstræde og Maglekildevej i dag.

Carl Christian Rosted, som oprindelig var landmand, overtager Printzen. Han er gift med Ane Marie Borch, søster til storkøbmanden Jacob Borch, og da Rosted snart efter dør, driver hun selv Printzen videre, og er kendt som madam Rosted.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle