1790

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab henlægger de årlige skydninger fra Haraldsborg til “Lillebørsen”, Havnevej 41.

Skarpretterembedet udvides til foruden Roskilde og Slangerup også at omfatte Helsingør.

 

Roskilde modtager begejstret kronprins Frederik og hans brud, Marie Sophie Frederikke, da de rejser fra Slesvig til København i september. Borgernes anstrengelser indbringer dem stiftamtmandens ros på kronprinsens vegne

Det gamle Bispegårdsstræde kaldes nu Eva Schrøderstræde.

Bygaden 16 i Svogerslev er fra denne tid.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle