1914             Svogerslevs brand

 

 

Lørdag den 31/10 1914 brændte en stor del af byen syd for hovedgaden og mindre huse blev ikke genopført før moderne tid. 3 gårde nedbrændte og 9 huse. Ilden opstod på Toftegård, sprang over Kildevangsgården og tog fat i hele Søndergården og Lynghøjgården. Mange mente ilden var påsat, men det kan også have været en skorstensbrand. Heldigvis var der mange soldater indkvarteret i byen, da 1. verdenskrig var brudt ud og hele den danske hær var mobiliseret i sikringsstyrken, der var indkvarteret i og omkring København for at kunne forsvare Københavns befæstning. Hver gård havde 4-5 soldater og disse hjalp til med slukningen. Menzes gård nedbrændte derfor ikke. Ledreborg ejede de fleste gårde og huse og fik udbetalt forsikringen og havde derfor pligt til at genopbygge gårdene, som i årene efter blev købt af bønderne.