1914             Lynghøjgårds brand

 

Lynghøjgård

Branden 1914

                                                     

Lynghøjgården ejet af Hans Hansen brændte 31/10 1914 og småhuse i nærheden blev ikke genopbygget. Ledreborg ejede de fleste gårde og huse og fik udbetalt forsikringen og havde derfor pligt til at genopbygge gårdene, som i årene efter blev købt af bønderne. Det var Hans Hansens svigersøn Kresten Olsen, der købte gården af godset.

Hest, der er brændt inde