1788             Lynghøjgård

Svogerslevkort

Luftfoto

Gårde før udskiftningen

Lynghøjgårdens brand

Maleri af gården fra 1943, malet fra syd-vest (altså hvor Lynghøjskolen er i dag.

                                                                                           

Lynghøjgård (matr. nr. 4) har ligget på sin nuværende placering i hvert fald over 200 år. Gården brændte  31/10 1914, da Hans Hansen havde gården. Som mange andre gård er den genopbygget i 1914-1915, og disse bygninger står i dag. Det var Ledreborg, der ejede de fleste gårde og huse og fik udbetalt forsikringen og derfor havde derfor pligt til at genopbygge gårdene, som i årene efter blev købt af bønderne. Det var Hans Hansens svigersøn Kresten Olsen, der købte gården af godset.

Svogerslev kro købte ca. 1980 en gammel landbrugsejendom som fru Magnussen havde. Denne landbrugsejendom havde førhen drevet 15 tdr. land, som Kresten Olsen (Lynghøjgården) købte i 1940-erne.