1914

 I forhuset af bryggergården Algade 15 indrettes konditori.

F. R. Frederiksens søn Arthur Fang (født 1882) overtager driften af bryggeriet Algade 12.

Københavns Kommune køber Cellulosefabrikken på Kattinge Værk af C. Ferslews arvinger.

Roskilde Landbobank køber Algade 3 og laver bank i bygningen (Senere Privatbanken, Unibank, Nordea....).

Det bliver gratis at benytte landevejene, og bommene nedlægges. Bomhusene sælges.

 

 

 

 

 

Der udbryder en storbrand i Svogerslev, hvor 3 gårde og 10 huse brænder. 100 kreaturer brænder inde, og det kan lugtes helt i Roskilde. Roskilde Brandkorps rykker til undsætning.
Branden opstod på Toftehøjgården. Her rykkede sprøjten fra Glim til undsætning.
En af de gårde, der også brændte, var Lynghøjgården.
Den tredje gård, der brændte, var Søndergården.
Den første danske postflyvning - med premierløjtnant Ussing ved styrepinden - foretages mellem København og Roskilde.

Roskilde Bank overtager Gotzians Gård, Algade 14 af stabsintendant F. Crone. Hovedsædet flyttes fra Hersegade 3, som bliver advokatkontor.

Gustav Wied tager sit eget liv under en depression og i lyset af verdenskrigen. Han begraves på Gråbrødre Kirkegård. I Skt. Olsgade opsættes siden en buste af Wied, som er lavet 1909 af Elisa Brandes (1873-1910).

Havnevej 25 på Uglebjerg opføres for maleren L. A. Ring af arkitekt A. Clemmensen. Ring og hans familie flytter til Roskilde fra Baldersbrønde, og på Bjerget finder han (afbrudt af den store brand 1923) mange af sine motiver. Et af dem, Brøndgade 1, er han så glad for, at han køber det.
Den katolske Skt. Laurentii Kirke på Frederiksborgvej bygges.

På området, hvor parkanlægget Plantagen lå uden for Røde Port opføres et kommunalt slagtehus.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle