1915

Lützhøfts Gård i Ringstedgade 6-8 (i dag Roskilde Museum) er en typisk middelstor købmandsgård, der handler med alt: Sælger købmandsvarer til borgere og bønder, gødning osv., samt opkøber korn fra landmændene i omegnen.
På grund af den store vækst i bebyggelsen i Skt. Jørgensbjerg Øst, må Hedegårdenes Skole udvides, i første omgang med den midterste del af hovedfløjen.

Roskilde Bank river østsiden af Gotzians Gård, Algade 14, ned for at opføre eget bankhus.

Kastelsvej anlægges (opkaldt efter Gustav Wieds hus, Kastellet).
Hans Martensen-Larsen bliver domprovst i Roskilde.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle