1929

Resten af bygningen mod Københavnsvej på Skt. Jørgensbjergs Østskole (Hedegårdenes Skole) bygges. Skolen er nu 7-klasset med gymnastiksal.

Socialdemokraten Valdemar Nørregård vælges (efter et valg til Kommunalbestyrelsen, hvor byrådet er udvidet til at have 15 medlemmer og Socialdemokratiet (7 mandater!) og deres støtteparti De Radikale (plus 1 mandat) er gået frem) til borgmester i Roskilde som afløser for bryggeriejer Hans Christiansen. Der er socialdemokratisk bystyre frem til 1950.

Hans Martensen-Larsen ophører med at være domprovst i Roskilde. Ny i embedet bliver Carl Axel Skovgaard-Petersen.

Læderfabrikken i Jernbanegade brænder.

Man begynder at udstykke gårde i Himmelev til opførelse af villaer.

Skomagergade 24 rives ned og der opføres en ny forretningsejendom (herretøjsforretning: Monopol i dag).

Roskilde Kommune køber en stor del af Det adelige Jomfruklosters jord, og området udlægges som park (Folkeparken) og frem for alt som parcelhusområde (Klostermarken og Kongebakken: Alle veje mellem Folkeparken og Himmelev). klostermarken
Valdemarsvej føres helt ned til Frederiksborgvej (senere Kong Valdemarsvej).

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle