1910

På området, hvor Haraldsborg mølle lå, opføres Haraldsborg Husholdningsskole.

Kommunen opkøber området syd for Røde Port. Her anlægges nu Haraldsvej (senere Kong Haraldsvej) og Kirkegårdsvej. En vej fra Algade ned til Dronning Margrethes vej, kaldes Valdemarsvej.  
Sognevej bebygges på gården Vibeholmens vestlige jorder i Himmelev.  

Der opsættes nye kilometersten af granit med rødmalet indskrift på vejen mellem København og Roskilde foto km-sten
Hersegades Mølle rives ned og flyttes til Frederiksborgvej, hvor vejen til Veddelev drejer fra. Stuehuset på det oprindelige sted bliver liggende i Jernbanegade.

Enken efter købmand Carl S. Henrichsen sælger Skt. Olsgården til købmand Herman Johansen.
Sprøjtehuset på hjørnet af Algade og Skt. Pederstræde købes af den rebslager, der blev gjort husvild, da man rev hjørnet af Algade og Lille Gråbrødrestræde ned.

Ringstedgade 24 rives ned og der opføres en ny ejendom.

Store dele af Asylgade på Bjerget brænder.

På forlystelsesetablissementet Trægården opføres en tilbygning med festsal og restaurant.

Cellulosefabrikken ved Kattinge Værk må lukke, fordi staten lægger afgift på udenlandsk træ, som var råvaren til papirfabrikation og cellulosefremstilling. Ferslew dør samme år.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle