1909

Fugleskydningsselskab holder op med at benytte pavillionen i Boserup.

 

Domsognets Menighedssygehus ved epidemisygehuset udvides. Arkitekt er V. Stiggaard .
Der oprettes et mejeri i Vindinge.
Himmelev Skole bygges.

Ved byrådsvalget får Højre 7 mandater, Socialdemokratiet 4, De Radikale 1 og venstrereformpartiet 1. Det er første gang, kvinder har stemmeret til kommunalbestyrelsesvalg, og borgmesteren er stadig kongevalgt. Det socialdemokratiske byrådsmedlem A. Jensen dør under en ildebrand.

Thomas Skat Rørdam, Sjællands biskop, dør og afløses af Peder Madsen.

Ved Hørhusene opføres en forskole til Skt. Jørgensbjergs kommuneskole i Smedegade.

Købmand Jørgen Krog overtager ”Niels Madsens Gård”, Skomagergade 46, efter svigerfaderen Viggo Thomsen.

Der indrettes Sprøjtehus (brandstation) i det gamle sukkerhus Olsgade/Munkebro.

Haraldsborg Mølle (vandmølle) brænder og genopføres ikke. På området opføres Haraldsborg Husholdningsskole.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle