1928

 

Hørgården, hvor man havde dyrket hør, som "lemmerne" på Skt. Hans kunne arbejde med, brænder og dens jorder lægges under Bistrup Parcelgård.

Et forslag om at ændre navnet Skomagergade til Sudergade droppes. I Himmelev Kommune bebygges Skydebanevej i Veddelev.  

Strandmøllen lukker.

Grevskabet Ledreborg sælger Svogerslev kro til private, som restaurerer den gamle kro.

Købmand Herman Johansen river den gamle Skt. Olsgård ned og opfører den nuværende bygning på hjørnet af Skt. Olsgade og Dronning Margrethesvej.

Roskilde Landbobank køber ”Bangs Hjørne” Algade 1 plus naboejendommen på Nytorv og river det hele ned, hvorpå forretningsejendom opføres.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle