1927

Bryggeriejer Hans Christiansen (ejede sammen med Arthur Fang Roskilde Bryggeri) vælges efter kommunalvalget, valgt af Den kommunale Vælgerforening (men venstremand), til borgmester i Roskilde som afløser for branddirektør J. C. Sørensen.

Skt. Jørgensbjerg Kommune køber Vrågården i Kirkegade og indretter den til husvildeboliger. Gården havde tidligere tilhørt den første af de nedbrændte gårde i Smedegade.

Ved valget til Folketinget taber den konservative O. Reedtz-Thott.
Der afholdes en vejledende folkeafstemning på Bjerget for og imod sammenlægning med Roskilde. Der er flertal for en sammenlægning, men ikke på over 75% for, så sammenlægningen kan ikke blive til noget.  

Det gamle hus på hjørnet af Smedegade og Kirkegade nedbrænder.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle