Folkevalgte borgmestre

År Borgmester

1919-1927

Branddirektør Jørgen Christian Sørensen

1927-1929

Bryggeriejer Hans Christiansen

1929-1946

Valdemar Nørregård

1946-1949

Tidl. folketingsmand William Laurits Villumsem

1949-1962

Murermester Henning Løve Jørgensen

1962-1966

Lagerforvalter Børge Ebbe Juel Hansen. Bliver 1970 bliver den første amtsborgmester i Roskilde Amt (til sin død 1981.
1966-1974

Revisor Christian Arthur Jacobsen
1974-1976

Grethe Camilla Vørle Munk
1976-1978

Viceinspektør i Undervisningsministeriet John Oluf Iversen
1978-1986

Elisabeth (Lisbeth) Olsen
1986-2001

Henrik Christiansen
2001

Jette Kristensen
2002-2005 Bjørn Dahl
2005 -

Poul Lindor Nielsen

 

Kongeudnævnte borgmestre