1949

Ved byrådsvalget går V, K og R i listeforbund og socialdemokraterne med borgmester W. L. Villumsen går tilbage til 7 mandater, og den radikale murermester Henning Løve Jørgensen (død 1963) vælges som borgmester på opfordring af den konservative Poul Sørensen, søn af Roskildes første folkevalgte borgmester J. C. Sørensen. De Radikale har 4 mandater, de Konservative 5, Venstre 1, Kommunisterne ryger ud, men Retsforbundet får 2,
Kommunen overtager Det adelige Jomfruklosters parkanlæg og lægger dem sammen med Folkeparken.
Vindinge får et Kommunekontor (for Reerslev-Vindinge Kommune).  

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle