1950

Snerlevej og Vestervænget navngives.  
I Himmelev Kommune bebygges området ved Strandvejen i Veddelev.  
William Villumsen (død 1969) træder tilbage som formand for Socialdemokratiet i Roskilde og afløses af lagerforvalter Børge Juel Hansen.

Ved valget til Folketinget vælger Roskildekredsen den konservative sognepræst fra Ledøje Niels Gottschalck-Hansen.
I Folkeparken opføres ved mødepladsen et amfiteater med tre trapper og scene i centrum. Teatret er tegnet af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen og fylder 2/3 af en cirkel.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle