1919

Den sidste rest af bøndergodset under Bistrup overgår til selveje i henhold til lov af 30/6. Godsets store skovdistrikter (Boserup) bevares dog af København som Bistrup Skovdistrikt.

Som den første folkevalgte borgmester - valgt af byrådets flertal - vælges den konservative branddirektør Jørgen Christian Sørensen (fader til den senere konservative partiformand Poul Sørensen, 1904-69) som borgmester. Den kongeligt udnævnte borgmester Peter Busch får en stilling som civildommer i Roskilde (død 1939).
Vejen mellem Hedehusene og Roskilde skal brolægges. Arbejdet påbegyndes.

Tømrermester Lorenz Weber (død 1941) overdrager firmaet i Allehelgensgade til sønnen Harald Weber. En anden søn, der er arkitekt, Johan Weber, skal overtage ejendommene i Skolegade.
Apoteker  Jens Jannik Jensen Augsburg dør, og hans søn med præcis samme navn overtager Domapoteket.

Enken efter brygger F. R. Frederiksen sælger bryggeriet Algade 15 til sønnen Arthur Fang. Brygmester Christiansen står stadig for den daglige drift.

KTAS køber det tidligere bryggeri i Skomagergade 1. I bryggerilængen i Gullandsstræde indrettes telefoncentralen Rosa.

På jorder i Vestergade, som tilhørte gården på hjørnet af Asylgade og Skt. Hansgade, opfører Skt. Jørgensbjerg Kommune et nyt alderdomshjem. De gamles Hjem i Vestergade bliver fremover alene fattiggård og kommunekontor.

Asylet i Asylgade bliver atter børnehave.
Alterbilledet i Svogerslev kirke males af J. T. Skovgaard.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle