1844             Mentzes gård

Svogerslevkort

Luftfoto

Gårde før udskiftningen

Branden 1914

Billeder af gården

Centeret

På billedet ses forrest Mentzes gård fra et luftfoto fra 1953. Til venstre i billedet ses slagterens hus, bagved ved Mentzes gård ses Søndergården, og bagved igen rager det lyse tag på Lynghøjgården op. Begge gårde ligger der endnu. Bagved Mentzes gård ses det eneste hus der overlevede branden.

                                                                                                                              

Mentzes gård (matr. nr. 11) blev som én af de første gårde selvejergård tilbage i 1844. Den havde ikke hørt under Ledreborg som de fleste andre gårde i Svogerslev, men under Københavns universitet. Den nedbrændte ikke ved Svogerslevs brand 31/10 1914 (den blev reddet af de mange indkvarterede soldater af sikringsstyrken) og blev stående indtil 1966, hvor den blev nedrevet for at give plads til centeret.

Gården har i mange slægtled tilhørt familien Mentze, hvor Carsten Mentze blev boende i byen (Hans far Mouritz Mentze var den sidste ejer). Han har gemt mange ting fra gården f. ex. 12 tintallerkner fra 1788, ølkrus fra 1875 og et gammelt langbord. Desuden findes en gammel kiste, der fyldt med værdigenstande i Englandskrigen i starten af 1800-tallet var nedgravet ved Hedegården. Desuden findes en masse småinventar og tøjstykker. Fra 1819 har Carsten Mentzes et manglebrat og en kyse fra hans tipoldemor. Hun kom fra Hedegården.