1788     Søndergård i Svogerslev

Svogerslevkort

Luftfoto

Gårde før udskiftningen

Søndergårdens brand

På billedet ses forrest Mentzes gård fra et luftfoto fra 1953. Til højre i billedet ses slagterens hus, bagved ved Mentzes gård ses Søndergården, og bagved igen ses Lynghøjgården.

                                                                       

Søndergården (matr. nr. 3) brændte 31/10 1914 og blev ikke genopbygget lige med det samme. Ledreborg ejede de fleste gårde og huse og fik udbetalt forsikringen og havde derfor pligt til at genopbygge gårdene, som i årene efter blev købt af bønderne. Da landbruget blev nedlagt og jorden udstykket blev gården bygget om til fritidsklub.

Søndergården, før den ophørte som landbrug i 70'erne. Gården bruges i dag som spejderlokaler og fritids- og klublokaler.