1917             Tofte(høj)gård

Svogerslevkort

Luftfoto

Gårde før udskiftningen

Branden 1914

                                                                     

Toftegård lige før, den holdt op som landbrug. 

Den gamle Toftegård (matr. 2) ejet af Niels Olsen brændte 31/10 1914 og Ledreborg, som ejede gården, fik udbetalt forsikringen og havde derfor pligt til at genopbygge gården, hvilket skete i 1917. I den nye stuebygning på Toftegård, som blev købt af kommunen ca. 1963, er der i dag børnehave.