1792             Kilde(marks)gård

Svogerslevkort

Luftfoto

Gårde før udskiftningen

Kildegården (matr. nr. 15) og Kildemarksgården havde deres navne, fordi der lå en hellig kilde ved navn : Thorskilden. Thorskilden er også aftegnet på kortet fra 1779. I forrige århundrede gik børnene Skt. Hans aften ud til kilden. De havde en flaske med, hvor der var brusepulver i. De fyldte vand i flasken og fik "sødt vand". 

Den gamle Kildemarksgård brændte ikke 31/10 1914. Flammerne sprang forbi på deres vej fra Toftegård og ramte Søndergården.

Længere ude mod vest lå Kildegården. Også den hørte oprindelig under Ledreborg Slot, men blev kort efter branden i 1914 selvejergård. Gården blev købt af Kornerup-Svogerslev Kommune og nedrevet i 1965 og området byggemodnet til udstykning.

Den nuværende hovedbygning på Kildevangsgård er fra 1912 og ligger stadig på hjørnet af Kongemarksvej. Markerne er udstykket og blev fra 1974 til vejene Søhøjen, Søkrogen, Søparken og Søtoften