Provst Skelm Pedersen

Provste

Provstedømmets økonomi

Provst Skelm Pedersen, som døde 23/9 1331, skænkede kapitlet gods til portionen Herringløse. Hans segl er bevaret (nedenunder).