1130

   

På en stejl banke nord for Vindeboder opfører kong Erik Ejegods søn Harald Kesja borgen Haraldsborg. Harald holder i borgerkrigen efter mordet på Erik Ejegods ældste søn Knud Lavard  med kong Niels.

Kong Niels indbyder alle rigets stormænd til julegilde på kongsgården i Roskilde. Knud Lavard møder også op til festen, som varer 4 dage,  og Niels søn Magnus, som har noget imod Knud, lader som om de er gode venner. Knuds kone Ingeborg har hørt rygter om, at der er noget i gærde. Hun bliver selv væk fra festen (hun er højgravid), og hun advarer Knud, men han lægger ikke vægt på advarslerne.

Den først kendte provst ved domkapitlet hed Bruno.
Bisp Peder lagde jord og huse til Skt. Clemens Kirke. Måske er det Peder, der er stormanden bag det stenhus, der blev opført ved siden af kirken på Bjerget.
Det er formodentlig også bisp Peder, som begynder at bygge på Bispegården - med frådsten.

  

Et af de skibe, der er fundet i Roskilde havn, lastskibet  Roskilde 5, er bygget dette år.

Der er påvist tydelige spor på grunden Skomagergade 19. Der er fundet et lokum og en skelgrøft inde på selve grunden og ude i gaden er det påvist, at vejen har været brolagt med frådsten. De kan stadig ses i en rude i gaden.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle